Tillgänglighetsredogörelse för Arbetsförmedlingen Play

Arbetsförmedlingen är ägare till den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen, oavsett behov. Här redogör vi hur arbetsförmedlingen Play uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?


Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. 

Kontakta oss om du hittar fler brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Lämna synpunkter på digital tillgänglighet

 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och berätta det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan

 Innehåll som inte är tillgängligt

Vi är medvetna om följande brister som inte följer lagkraven:                

  • Just nu finns har vi inget sätt att märka upp språkförändringar mitt i text.
  • Allt innehåll kan förstoras utan hjälpmedel upp till 200 procent utan att innehåll försvinner eller funktionalitet försämras. Detta gäller vid förstoring med CTRL+/CTRL-, inte pinch-to-zoom.
  • Live banner tappar text vid inzooming 200%
  • All text har ett kontrastvärde på minst 4,5:1. Gäller även text i bilder.
  • Finns vissa design element from inte upprätthåller kontrast kraven. Kommande webbinar listan har grå text som är för ljus.
  • När en komponent är i ett annat tillstånd (state) än standard (default) så har komponenten ett kontrastvärde på minst 3:1 mot intilliggande bakgrunder. Exempel: fokus, hover, select, press, check, besökt/obesökt och expanderad/ihopfälld.
  • Kan finnas vissa design element from inte upprätthåller kontrast kraven. Behöver undersökas med designer.
  • Om en färgförändring är det enda sättet att visa vilket tillstånd en komponent är i, så har komponententen även ett kontrastvärde på minst 3:1 mot sitt standard-tillstånd (default state).
  • Grafiska element som krävs för att förstå innehållet har ett kontrastvärdet på minst 3:1 mot intilliggande bakgrund eller närliggande grafiska element. Gäller ikoner, diagram, infografik och bilder.
  • Kan finnas ikoner på webbinar-listan som har för ljus färgskala
  • Inte alla bilder har alt-text. En del av bilderna är enbart avsedda som kuriosa, dessa uppbär inte alt-texter.
  • Alla dekorativa eller redundanta bilder/ikoner är dolda för hjälpmedel (redundant innebär att bilden har text intill som säger samma sak).
  • Tjänsten innehåller ljudfiler i form av poddar. Dessa ljudfiler saknar tillhörande text som innehåller motsvarande information. Vi planerar att transkribera de poddar som är publicerade efter 23:e september 2020.
  • Tjänsten innehåller videofilmer och on-demand versioner av livesända webbinar. En stor del av dessa produktioner saknar undertexter. Vi planerar att texta all videofilm publicerade efter 23:e september 2020.
  • Tjänsten innehåller videofilmer och on-demand versioner av livesända webbinar. Dessa produktioner är inte syntolkade och ett extra ljudspår för detta ändamål saknas. Vi planerar att syntolka videofilm och webbinar, delvis via de föreläsare som håller i webbinar, delvis ser vi över de resurser vi har för att åtgärda detta och ser även över om det är möjligt att köpa in detta som tjänst eller anställa personal för detta arbete.
  • Flera videofilmer på sidan saknar ett extra ljudspår som förklarar det visuella innehållet, s.k. syntolkning. Vi arbetar just nu med att se över vilka resurser vi har för att åtgärda detta, om det är möjligt att köpa in detta som tjänst eller anställa någon för detta arbete.
  • Knappen "Visa fler" kan göras tydligare.
  • Finns förklarande ikon men ingen förklarande text. Den förklarande texten är redaktionellt styrt och kommer att ses över och skrivas in.
  • Vissa knappar är <a> länkar
  • Videospelarens iframes har ingen titel - behöver läggas till.
  • Det finns vissa element som inte är dolda korrekt: dolda sökrutan.
  • Alla livesända webbinar är inte tillgänglighetsanpassade efter 14 dagar, främst när det gäller textning. Detta på grund av antalet sändningar och brist på resurser för att anpassa alla. Där det finns material som kan stötta upp ett livesänt webbinar har vi länkat det under spelare.
   Vi gör ett omfattande arbete för att tillgänglighetsanpassa vårt innehåll på Arbetsförmedlingen Play. För att våra användare inte ska bli av med innehåll så kommer livesända webbinar fortsättningsvis vara publicerade efter 14 dagar. Vi uppdaterar sändningarna frekvent och vår ambition är att tillgänglighetsanpassa majoriteten av materialet under 2021.


Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem vid årsskiftet 2020/2021.

Innehåll som inte omfattas av lagen


Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Livesändningar som vi idag har på webbplatsen undantas enligt 9 §.

De publiceringar som vi har på webbplatsen innan 23 september 2020 undantas enligt 2 § Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av Arbetsförmedlingen Play

Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 23 september 2020.

Hur vi jobbar med digital tillgänglighet

Vi strävar efter att Arbetsförmedlingens webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett behov eller funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA

Ett arbete pågår för att se över Arbetsförmedlingens digitala riktlinjer. För att ge våra medarbetare rätt förutsättningar och kunskap om digital tillgänglighet lägger vi stort fokus på att utbilda dem som utvecklar våra digitala tjänster.